Anasayfa / Aşk Büyüsü / Cinler Hakkında Bilmedikleriniz

Cinler Hakkında Bilmedikleriniz

• Adem ile Havva mahrem yerlerini açıp birbirlerine göstermekle ve yasaklı meyveden yemekle ilk hatalarını yapmış oldular. Bu hatalar iblis’in aldatması sonucu oluşmuştu. O günden bu güne bu ilk günahlar süregelir. Ve şeytani cinlerin en çok kullandıkları iki alandır. Hatta günaha düşürmekte ana temalardır. Kötülüğün önderi iblis, şeytani cinlerin lideridir. Cinler milyonlarca yıldır mideyi doldurmayı ve cinselliği kullanmaktadır. Mideyi doldurmak ve cinsel istekleri sürekli tatmin etmek cinlerin beden hakimiyyetini ele geçirmesine neden olmaktadır. Az ve kontrollü yemek cinlerin etkisinden korur. Cinselliği az ve kontrollü yapmak cinlerin etkisinden korur. Oruç tut ve zinaya yaklaşma emirlerinin temeli bunlardandır.
• Cinler düşünsel varlıklar, maddenin ön aşaması, bilinçli ruhlardır. Cinler bir ruh bütünlüğüne sahip şekilsiz, değişken bir beden yapısına sahiptir. Şekil alabilen, maddenin içine girebilen, maddenin içinden geçebilen, bibloda ve resimde şekil ve pozisyon alabilen, beden ile bütünleşip etkileyip yönlendirebilen varlıktır.
• Yaradılmış bir varlıktır. Erkekli, dişili, çocuklu varlıklardır. Öz maddesi ateş olduğu için Ateşin varlığını sürdürmesine ihtiyaç duyduğu şeylere ihtiyaç duyar. Yaşaması için insan gibi yemeye içmeye ihtiyaç duymaktadırlar. İnsanlar nasıl ki meyvelere, yiyeceklere suya ve içeceklere ihtiyaç duyuyorsa ateşten yaradılan cinler de havaya, suya, gaza, kokuya ihtiyaç duymaktadır.
• Cinlerin öz maddeleri çoğunlukta dumansız ateş olsa da sadece Ateş olarak kalmamışlardır. İnsanlar da sadece toprak olarak değillerdir. Değişime uğramıştır.
• Cinlerin ham malzemesi Ateş olsa da aşırı şekilde suya ihtiyaç duyarlar. Cinler deniz kıyılarında ve iç bölgelerde yaşayan olarak ikiye ayrılırlar. Cinler nemli bölgelerde yaşamayı çok severler. Bu nedenle nemli olan kıyı kentlerinde daha çok yaşarlar. Hatta hamamlarda, banyolarda yaşarlar. Dünya sefasını sürmek isteyen ve Ahireti ardına atan inançsız cinler daha çok kıyı bölgelerdeki kendilerine ait yerleşim alanlarında ve insanlarla birlikte iç içe yaşarlar. İç bölgelerde yaşayanları insanlara zarar vermek için hatta uzak dağlarda insan ayağının basmayacağı ıssız yerlerde yerleşim alanları kurmuşlardır. Bunlar inanan ve ahireti tercih eden cinlerdir.
• İnsan ne düşüneceğini dahi bilmeyen hayat bulmuş boş bir ruhtu. Yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyordu. Bu boş varlığa sağ taraftan melekler yaklaştı, sol taraftan ise şeytani cinler yaklaştı.
• İnsan, Allah’a yöneldiğinde cinler bunu engellemeye çalışır. Namaz ve dualar bunlardan biridir. Cinlerin maddeye girip şekil almasını engelleyen tek ve mükemmel şey sudur. Cinler yıkanmış ve temizlenmiş nesnelere giremez ve şekil alamazlar. Yıkanmış ve temizlenmiş nesneler, hayvanlar, insanlar, bedenler ve abdest uzuvları korunmuş olur. Bir şey yıkanınca onda kokular gider, gaz salınımları azalır, bedenin yüzey gerilimi değişir, deri gözeneklerini mikroskopla düşünürseniz o gözenekler dev mağaralar gibidir. Yıkanmış bedendeki deri gözeneklerine sular kaçar ve bir miktar su olur. Cinlerin bedene girmesine ve şekil almasına bu minimal su miktarı engel olur. Daha nice bilimsel açıklamalarla cinlerin abdestli bedene giremedikleri detaylandırılabilir.
• İnsan, Allah’a yöneldiğinde cinler bunu engellemeye çalışır. İnsan Allah’ın kendisini gördüğüne ve duyduğuna inandığı için Allah’ı hayalinde gözleri ve kulakları olan bir insan gibi resmeder. İşte cinler bu durumu çok kullanır. Bu nedenle cinler iki göz, her baktığınız yerde şekil almış insan sureti görebilirsiniz. Cinlerin sürekli uğraştığı insanlar bu durumlarla çok karşılaşmaktadırlar. En doğrusu Allah’ı bir şekle benzetmemektir. Cinler de bu durumu çok kullanırlar. Zaten cinlerin de bir şekil sorunu vardır. Sabit şekillerde varlıklar değillerdir. Rengi kokusu ve şekli olmayan bu varlıklar sayısız şekilleri kullanabilmektedirler. Küçük boylu, at ayaklı, fare kılıyla kaplı gibi. Çoğu zaman şekil almakta zorlanır abuk subuk şekillerde görünürler.
• Şeffaf, havada yüzebilen, ateşin hareketlerine sahip varlıklardır.
• Cinler maddeye girebiliyor, maddi neslerin içinden geçebiliyor, Her canlıya ve her nesneye nüfuz edebiliyordu. Gözleri ve ağzı olan her nesnede, fotoğrafta, bibloda, heykelde şekil alabiliyordu. (yani içine girebiliyordu.)
• Cinler her eve her mekana girer. Genellikle kapıları nadiren açık pencereleri tercih ederler. Kapılar ve girişler sıkı sıkıya kapalı olsa da anahtar deliğinden, iğne ucu gibi bir delikten hatta yogunluğu hafif neslerin içinden bile geçmektedirler. Kapıların malzemesi tahtadır, tahtanın içinden bile geçebilmektedir. Daha katı maddelerden geçişlerde zorlansa da geçebilmektedir. Yogunluğu en fazla ve en agır olan kuşundan geçişte zorlanmaktadır. Hatta geçemedikleri ve geçmek istemedikleri bir maddedir. Kurşun döktürmekteki inanç bundandır. Kurşun döktürmek küfür gibi büyük günahtır. Saçmadır, Sadece başta tutulduğundan gerçek dışı bir uydurmadır ve yanlıştır.
• Cinler kesinlikle korkulacak varlıklar değillerdir. Cinlerden korkacağınıza Allah’tan korkun. Cinleri de Allah yaratmıştır, yaradılandan değil yaradandan korkun ve ondan çekinin. Sürekli insanlarla beraber olan cinlerin amaçlarından birisi insanları korkutmaktır. İnsanın cinlerden korkmaması cinlerin en büyük korkusudur. Cinler hakkında yeterli bilgi sahibi olursanız onlardan korkmanın yersiz olduğunu göreceksinizdir.
• Şeytani cinler insanlara‘Haksız yollardan, kötü işlerle büyük kazanacaksın.’ dedi. Ve yalan üzerinden kötü kazancı tavsiye etti.
• Şeytani cinler kendisinden sonra yaradılan bilgisiz, cahil ve zayıf insana zulmetti. Güçlü olanın zayıfı ezmesi nasıl ki zalimlik ve tanrı karşıtlığıysa insanlar da hayvanlara hatta sivrisineğe dahi zarar vermemelidir.
• İnsanlar cinler için bir fitnedir. Cinler için insanlar karşı konulamaz bir çekim oluşturur., musallat olunması gerekendir. İnsan, cinler için Zevk, eğlence ve beslenme mekanıdır.
• Cinler, iyiler ve kötüler, inananlar ve inanmayanlar, insanı sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrılırlar.
• Cinlerin musallatında en önemli etken çıplak gezmektir. Su ile yıkanmış bedende şekil alamazlar.
• Dolmuş bir midede çok etkili ve güçlü hale gelirler. ‘Yiyip yiyip kudurdu’ değimi buradan gelmektedir.
• Sürekli cevrenizdeki nesneleri gözlere benzetmek ve nesneleri farklı şekillere hayvanlara benzetmek cinlerdendir.
• Gece hiçbirşey yokken sebepsiz uyanmak, ihtiyacın olmadığı halde tuvalete gitmek tamamen cinlerdendir.
• Şeytani cinler, serseri insanlar gibi zulmetmek ve eğlenmek için insanları rahatsız ederler. İnsanları korkutmak, birbirlerine düşürmek, kavga ettirmek için sürekli uğraşırlar.
• Cinler kendini hissettirmedi, insana benliğini yerleştirdi. Ben diyerek işlerini yaptırdı. Acıktım dedi, şunu istiyorum, şu zevkimi de gidereyim dedi. Arzulara düşkünlük vererek sürekli tatmin etme çabasında oldu.
• Cinler güçsüz bedende çok etkili olurlar. Yorgun, bitkin, hasta, lohusalı, adetli, ameliyatlı insanlarda etkili olurlar. Cinsel ilişki sonrası güç kaybedende, midesi dolmuş insanın agırlığında ve hazmetme sıkıntısında cinlerin bedeni yönetme ve bednde egemenli artmaktadır.
• Beyin ve birtakım amaliyatlarda farklı bir lisanda konuşan hasta, Realkarnasyon gibi geçmiş yaşantıdan bilgi vermeler tamamen cinlerdendir. Gerçekte sadece bir hayatınız vardır.
• Cinler, insana göre bilinmeyen, görünmeyen gizli varlıklardır. Bu nedenle belirsiz olan bu varlıktan insanlar korkmaktadırlar. Bu korku onlardan bedenlerine direkt saldırı ve darbe alma korkusudur. Ama cinlerin insanlara direkt saldırıları mümkün değildir. Öyle olsaydı insanların çoğu zarar görmüştü ve insan türü azalmıştı. Cinler daha çok mana kıvamındadır. Maddeye zarar veremezler ancak maddeyi yavaş yavaş uzun zamanda etkilerler. Daha çok düşünsel, olumsuz fikirlerle zarar verirler.
• Yapmak meleklerden, yıkmak ise şeytani cinlerdendir. Düşüncenin kaynağı hareketlerin sonucunda anlaşılır. Kişinin neyi seçip neye uyduğuna bakılır. Fayda mı veriyor yoksa zarar mı veriyor. İnsanlar genellikle cinlerin etkisindedir. Onların isteklerine ve emirlerine uyarlar. Arzularını tatmin etmek yani nefse uymakla menfaatlerini çıkarlarını gözetmek şeytanların en etkili kullandıkları alanlardır.
• İnsanın hareketleri düşünsel faaliyetleri sonrasında ortaya çıkmaktadır. İnsanın düşünsel faaliyetlerinin kaynagı çok önemlidir. Bu düşüncelerin amacı ve yöntemi tespit edilir. Düşünce iyi ise yöntemi hak ve doğru olur. Düşünce kötü ise yöntemi batıl ve haksız olur. Düşüncenin hedefi kaynağını göstermektedir. Kötü hedef şeytani cinlerden iyi hedef meleklerdendir.
• Yargılamak, önyargılı olmak, suçlayıcı olmak, başkası hakkında olumsuz konuşmak, gıybet, iftira, ikiyüzlülük, dalkavukluk tamamen cinlerin etkisindeki dünyaya aldanmış insanların tavırlarıdır.
• İnsan genelde ilk akla geleni yapar. Düşünceleri kontrol etmez . Menfaatlerine uygun karar alırken başkalarına zarar veren karalar alır. Her düşünceyi ve fikri doğru bulup uygulamak yanlıştır. İnsan fikirleri analiz etmeli iyi ve uygun olanını yapmalıdır. İlk akla geleni yapanlar zamanla onun batıl ve yanlış olduğunu zarar verici bir karar olduğunu anlar. Zihinden geçen düşünceler cinlerdendir. Sürekli kontrol istemektedir.
• Geyikteki aslan tehlikesine karşı korku psikoloji gibi insanlardaki cin saldırısı korkusu ve psikolojisi tamamen cinlerden kaynaklıdır. Ve asılsız bir korkudur. Onlar direkt zarar veremezler. Hele Allah’a sığınan ve dua eden insanlar cinler için korkulacak kimselerdir.
• Her zamankinden farklı davranan, yakınlarımıza ‘Bu sen değilsin dediğimiz zamanlar olur.’ Sanki farklı biriymiş gibi bir anda değişenler olur. Böyle farklı davranan yakınlarımız cinlerin etkisindedir ve kışkırtmasına uğramıştır. Sert, sinirli, olumsuz tavırlar sergileyenler şeytani cinin etkisindedir.
• Cinlerin etkisinde olmak veya diğer bir değişle cinlerin musallat olması çok kolaydır ve sürekli mümkündür. Bu musallat olmayı farklı bir şey zannetmeyelim onlar sürekli bizlere gelir ve giderler. Onların uğrak konutlarıyız. Kimileri gelir uğraşır ona uymazsanız çabuk sıkılır ve gider. Kimileri gelir hemem hemen her dediğini yaparsanız sizi sahiplenir ve onun için güzel bir araçsınızdır. Sizi sürekli kötü yönlendirir. Zina yapar, cinayet bile işlersiniz.
• Cinlerden çok rahatsız olan hastalar bize gelmektedir. Öncelikle hastanın durumuna bakarız. Cinlerin ne amaçla onlarla uğraştıkları tespit edilir. Hasta ve yakınlarına hastanın durumu ve cinlerin ne amaçla uğraştıkları anlatılır. Hasta ve yakınları detaylıca bilgilendirilir. Ne yapmaları gerektiği ve sakin olmaları söylenir. Bu durumların her insanın başına geldiği ve asıl düşmanı ve amacını göstererek hastayı doğru ve net olarak bilgilendirmek çözümü sağlayacaktır. Mesela bir örnek verelim. Bir çift sürekli tartışmaktadır. Aile içi şiddet artmıştır. Gece bazen birbirlerinin yüzünü farklı şekillerde görmektedirler. Gece yataklarında karanlıkta bezan birbirlerini farklı görürler. Adam karısını cadı suretinde görmektedir. Kadın da kocasını boynuzlu farklı korkutucu bir adam gibi görmektedir. Şimdi bu tip hastaların durumu hemen anlaşılır. Cinler karı ile kocanın arasını ayırmak istemektedir. Eşler bu konuda bilgilendirilir. Davranışlarının ve düşüncelerinin temeli cinlerden kaynaklı olduğu kendileriyle ilgili olmadıkları anlatılır. Bunun için yapmaları gerekenler anlatılır. Cinlerin kötü etkilerinde oldukları, onlara prim vermemeleri, bir süre bu kötü etkilerine sabretmeleri gerektiği anlatılır. Bu olumsuz düşüncelere, şiddet tavırlarına bu görüntülere prim vermemeleri, korkmamaları söylenir. Zamanla sıkıntıların azalarak geçeceği söylenir. Kişiler kendilerinin ve neyin etkisinde kaldıklarını farkettiklerinde aslında olaya vakıf olmuşlardır. Eşinizle ilgili olumsuz düşünceleri reddetmeleri söylenir. Yanlış fikir ve amaçlar paylaşılır ve eşler beraberce yanlış düşünceleri bertaraf ederler. Böylece cinlerin etkinliği zamanla azalarak kaybolur. Eger bu insanlar gerçek bir Medyum Hocaya gitseydi durumları kolaylıkla çözülecekti. Burada çok detay vermek isterdik ancak zaman sıkıntısı yaşamaktayız. Bu vakayı detaylıca değerlendirirseniz pek çok örnek ve olaylar zinciri göreceksinizdir.
• Cin seansında kadının cinsel isteği cinler tarafından aşırı şekilde arttırılmaktadır. Kadın cinciye veya karşısında gördüğü yabancıya karşı şiddetli cinsel açlık duydurulur.
• Cin seanslarında ve cinciye gidildiğinde cinciye gelmiş hastanın tavırları cinler hakkında çok ip uçları vermektedir. Cincilerin cinleri hemen gelen hastanın bedenine girerler. Hasta hiç yapmadığı hareketleri yapar. Hastanın düşünceleri, hareketleri tamamen cinlerin hareketleridir. Cinler hangi nedenlerle bu hareketleri yaptırırlar. Öncelikle kendi varlıklarını hastaya ve gelenlere ispatlarlar.İradeyi ele geçirip düşünsel olarak yönetebilmektedir. İnsana birtakım sıkıntılar verebilmektedir. Bütün bunlar onların varlığını kesinlikle kanıtlarken ne amaçla hareket ettiklerini de göstermektedir.
• Şeytani cinler, iş bozan, düzen bozan, insanların aralarını bozan, bir anda olumsuz hareketler yaptıran kötü bir yönlendiricidir.
• Cin seansları, cin kovma, şeytan çıkarma, cin çıkarma, cin tedavisi gibi bütün bunların ne olduğunu neler yaşandığını ve temellerine ineceğiz. Cin kovma teknikleri, cin çıkarma seanslarında neler gözleniyor. Cinler varlıklarını göstermek ve yardımlarına inandırmak için birtakım davranışlarda bulunur. Cinciye gelen hastayı sallar, hırpalar, birtakım hareketler yaptırır. İnsanı ittirip kaktırır. Genelde sol el ve ayaktan bedene girerler. Midesine ve karnına şiddetli ağrı verebilirler. Gözlerini ayırıp bagırıp çağırtmaktadırlar. Bir anda sinirlenmneler, hiddetlenmeler, yükses sesle bagırmalar gözlenmektedir.
• Cinler sahiplenmiş olduğu bir insan bedenini veya bir mekanı nasıl terkederler. İlerde bunlarla ilgili detaylı bilgiler verilecektir. Ancak Allah kelamı, dualar cinlerin hiç hoşlanmadıkları şeylerdir.
• Cinler insan bedenine girdiğinde yeni bir düşünce akımı ortaya çıkar. Yani cinler bir konuda sürekli telkinler eder. Mesela birbirini seven iki kişiyi ayırmak için şeytani cinler sevdiği hakkında olmadık yalanlarla birlikteliği bozmaya çalışır. Seveni pek çok olumsuz fikre ikna etmeye çalışır. Hatta seven inanmamak için mücadele etmeye çalışır. Ama sürekli bu iş için çalışan cinler uzun zaman sürsede amacına ulaşmaktadır. Sürekli tekrar eden olumsuz düşünceler yıllar alsada insanı bu farklı psikolojiye alıştırmakta ve inandırmaktadır.
• Cinlerin etkisiyle pire deve yapılır, olmadık ve yaşanmadık şeyler olmuş ve yaşanmış gibi inandırılır. Kötü telkinler yaşanmamış olsa dahi olmasının muhtemel olduğuna inandırılır. Ve cinler insanın huzurunu kaçırır. Sizi eşinize, çocuğunuza yakınlarınıza karşı kışkırtır.
• Cinler sinirlendirmek için, arayı bozmak için çevrenizdeki insanları kullanarak laf çakar. Olumsuz ve eleştirel söylemlerde bulunur.
• Cinler eşinizin ailesine karşı sizi kışkırtır. Kınar ve aşağılayıcı sözler söyler ve böylece eşinizle sizin aranızı açmaya çalışır.
• Cinlerin işleri acildir. Yani acelecidir. Doğru ve iyi olan bir şeyi yapmak için aceleciliği kullanarak bozmak ister. Aceleciliğin temeli şeytanın içte oluşturduğu ‘vaktim yok, hemen yapmalıyım.’ gibi dayatmalarıdır.
• Cinlerin büyüklük duyguları aşırı gelişmiştir. Büyüklüğünü inandırmaya lanse etmeye çalışır. Başkalarını kınar.
• Bir de insanları ölüme ittiren zalim cinler vardır. Bir tren istasyonunda bir kadının tren gelirken kadını raylara ittiren cini gördüm. Google a Tren istasyonunda raylara bayılıp düşen kadın yazın görürsünüz. Bunlar sınırsız zalimlik ederler. Hiçbirşeye inanmazlar ve hesap gününü reddederler. İnsanlara direkt zarar verenler taşkınlık ettiler, onlara Tanrı’nın azabı hak oldu.
• Vücutta yara, darbe, iz, ameliyat, büyük ve ağır kazalar, beyin darbeleri, uzuv kayıpları gibi durumlarda şeytani cinler o insana gelir ve bedene musallat olur.
• Bazı cerrahi ameliyatlarda ve beyin ameliyatlarında insanın farklı bir lisanda konuştuğu, anlamsız şeyler söylediği görülmektedir. Bunlar tamamen cinlerdendir.
• Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde hasta insanlar cinler tarafından eziyet görmektedirler. Cinlerin etkisiyle halisilasyon gören insanlarla uğraşma nedenleri genelde hep aynìdır. Doğru yoldan saptıramadıkları insanlara da musallat olmaktadırlar. Genelde temiz bir davada olan insanlar cinlerin etkisinde kalmaktadır.
• Yemek yerken aşırı lezzet almak, cinsel ilişkide aşırı zevk almak, aşırı yeme isteği cinlerdendir.
• Şeytani cinler insana geldiğinde görülen bazı durumlar.: İnsan, derisinin üzerinde olumsuz bir enerji hisseder. Tüm deri üzerinde elektromanyetik olumsuz bir enerji hissedilir. Cinler insanda olduğu zaman derin nefes verir. Derin nefesin vermenin ortaya çıkışı olumsuz düşüncelerin sürekli zihinden geçmesi olarak tespit edilmiştir. Yani sürekli cinin zihinde konuşması yani sürekli ve etkili vesvese hali. Doğru olamayan düşüncenin telkin edilmesiyle kendi kendine oluşan esneme hali, Göğüste kalp yakınlarında sızıya yakın hafîf bir şey hissetme, Koku almada artış hatta suyun kokusundan rahatsız olma. Sürekli yatma ve dinlenme isteği, ayaklarını uzatarak yatma hali tüm bunlar cinlerden kaynaklıdır.
• Cinlerin vesveseleri ve güçlü telkinleri sonucu gözleri açılan (Arasıra gözlerini faltaşı gibi veya biraz açan ) ani tepki verme, kızma ve bağırma halleri görülür. Cinlerin kışkırtmaları sonucu kızdığı kimseye hemen yerden bir taş veya terlik alıp atan. Zarar verme niyetiyle hiç düşünmeden saldırganlaşan insanlar tamamen cinlerin etkisindedir. Ailesine çocuğuna ani tepki ile zarar veren insanların kontrolsüzlüğü ve öfke nöbetleri cinlerdendir. Öfke kontrolü yapamayan insanlar cinlerin denetimindedir. Eşi ve çocuğu kendisine dokunduğunda sinirlenen, sarılmaya kızan insanlar cinlerin etkisindedir. Konuşmaya sese ve yükses sese öfkelenen, konuşmaktan yorulan ve cevap vermeye zorlanan insanlar cinlerin etkisi altındadır. Tüm bunlar her insanda bulunan ve görülen şeylerdir. Cünkü cinler her zaman insanlarla beraberdir.
• Ardını kesmeden çala kaşık yemek yemek, ardını kesmeden büyük yudumlarla su içmek, şekerli şeyler yemek, hep aynı yeme alışkanlıklarına sahip olmak şeytani cinlerin etkisiyledir.
• Normal yaşamını devam ettiremeyenler.farklı bir psikolojiye bürünmüş olanlar, sıkıntılı ve uç süreçler yaşayanlar cinlerin etkisi altında bir hayat sürdürmektedirler.
• Aşırı kıskançlık, saplantı haline gelmiş düşünceler, gerçek olmamış şeyleri olmuş gibi inanmak şeytani cinlerin ürettikleri ve inandırdıkları yalanlardır.
• İnsanlar cinleri kontrol edemezler. Emri altına alamazlar. Bu batıl bir inançtır. İnanan cinler Süleymana boyun eğmişler ve kendi istekleriyle onun yolunda gitmişlerdir. Süleyman da cinleri emri altına almamıştır.
• Cinleri şekil olarak görmekten çok düşünsel olarak görmekteyiz. Olumsuz düşüncelerimizden yıkıcı tavırlarımızdan onların varlığını hissetmekteyiz.
• İnsan tanrıya yöneldiğinde iyi düşünceler üreten ve insana doğru yol gösteren bir melek insana gelir. Tanrı melekler vasıtasıyla insana hükmeder. böylece cinlerin yönetimini devirir. İnsan Allah’a sığındığında iyi düşüncelerin üretildiği melekler bedende egemen olur. Cinler bedeni terkederler.
• İç sıkılması, kötü bir şey olacakmış hissi, evinin ve odanın kendisine dar gelmesi, elbisenin dahi sıkıntı vermesi, sebepsiz ve anlamsız üzüntü, nedensiz korku hali cinlerden kaynaklıdır.
• Et kokusu ve et bulaşığı, haşlanmış tavuk kokusu; kemik, tezek,çitos kokusu, kokulu kuruyemişler şeytanların beslenmede öncelikli hoşlarına giden şeyler olduğundan kesinlikle dikkat edilmelidir. Şeytanlar kokuyla beslenmektedirler. Bu tür şeyleri yedikten sonra ağız el ve yüz temizliği çok önemlidir. Kokular giderilmiş olarak temizlenme gerçekleştirilmelidir. Aksi taktirde şeytani cinler etrafınızda gezecektir. Onlar etrafınızda olduklarında mutlaka onlardan zarar görürsünüz.
• Allah erkek ile dişi arasına bir bağ koydu. Bu bağ sevgi ve şevkatti. Allah insan türünü iki cins kıldı. Birbirlerine yardımcı ve arkadaş olsunlar diye iki cins yaptı. Aralarına sevgi merhamet ve şefkat koydu. Erkek ile dişiler avret yerlerini açmamasını öğütledi çünkü bu insanlık için çok önemliydi. Şeytani cinler erkek ile dişi arasındaki bu güçlü bağı yıkmak için zinayı kullandı.
• İfrit: cinlerin akıllı, tecrubeli, bilgili ve güçlü olanlarıdır. Yaratılışları gereği birtakım kabiliyetleri vardır. Kötülükte ileri gitmiş olandır.Israrcı, şiddetçi ve etkili bozguncudur. İmanı güçlü olmayan mutlaka onun etkisinde kalır. Bazen ifritler insana güçlü bir şekilde gelirler. insanı kışkırtırlar, onu fark edince kadar ona uyarsanız. ama onu fark ettiniz anda onun gücü ve etkinliği azalmaya başlar. Olumsuz tavırları ve düşünceleri farkettiğiniz anda ifriti görmüş olmaktasınız.
• Hipnozdaki uyuma hali, uyurgezerlik, realkarnasyon ve deliliğin kaynağı şeytani cinlerdendir.
• Cinler sürekli tekrar ederek kötülüge yönlendirmede başarılı olmaktadırlar.
• Kontrolsüz olmak, kontrolsüz beslenmek tamamen cinlerdendir. Beslenme alışkanlıklarınızı kontrol edin ýeni teknikler ve yöntemler belirleyin. Midenizi tıka basa doldurmayın, kaliteli yaşam için dengeli beslenin.
• Şeytan insanı en yakınlarına karşı kışkırtır.Şeytan baba ya der ki: ‘Çocuğun söz dinlemiyor ilerde seni hiç dinlemez.’Anaya der ki: ‘Sen’de kazanıyorsun. Kocana itaat etme.’der Evlada der ki: ‘Babam her şeyi bilmiyor. Sözünü dinleme ve inatçı ol.’. Şeytani cinler daima bozguncu oldu. Ve buna en yakınlarınızdan başladı.
• Kadına der ki: Açık giyin. Vücudunu belli et. Dikkatleri çek. Azdır ve yoldan çıkart. Zinaya teşvik etti. İnsanlığı bozmak istedi.
• Şeytani cinler kaynanaya der ki: ‘Oğlun karısını senden çok seviyor. Hep onunla’. Geline de der ki ‘Şu kadın bir olmasaydı.’ Mutluluğumu engelliyor. Ailenize, çevrenizdekilere karşı olumsuz fikir beyan ederler. Şeytani cinlerin temel amacı Sevgiyi, kardeşliği ve paylaşmayı yıkmak istemektedirler.
• Şeytani cinler işçiye der ki: ‘Şu adam seni işinden edecek, onu kötüle, ayağını kaydır.’
• ‘Şu adamdaki zenginliğe bak. Bolluk içinde diye özendirir.’‘Senin de olsun. Sen de rahat et.’der. Ardından kötü yolları tavsiye eder. Dünya sefası için ruhunu şeytana satan insanlığa zarar verir. İblis ve ona uyan cinler kazanmak ve sahip olmak için savaş istedi.
• Şeytani cinler insanları günaha yönlendirir, ardından da çok günah işledin. Senin attığın her adımın, aldığın her nefesin günah diyerek Allah’a yönelmenizi engellemek ve ondan ümitsizliğe düşürmek ister.
• Allah’a yönelmek isteyen cahili yozlaştırır. Yalnızlığa, mantıksızlığa sevk ederdi. Hiçbirşey bilmeyerek ibadet etmeye kalkanlar sapıtırlar.

 

Hakkında Uzman Medyum

İlginizi Çekebilir

Papaz Büyüsü

Uzman Medyum ile Aşkınıza Kavuşun

Hepimizin en büyük hayalidir sevdiği insan ile Güzel bir yuva kurmak, mutlu bir aile yaşantısı …